UA-60307189-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

FUNKCJE EGO

 

Kilka dekad badań doprowadziło do wyodrębnienia w Bodynamic jedenastu kategorii funkcji psychicznych, które nazywamy funkcjami Ego. Każdy mięsień w ciele, a także grupy mięśni, ucieleśniają precyzyjnie określoną treść psychologiczną, która wiąże się z jedną, a zdarza się że i z kilkoma funkcjami Ego.

Reaktywność, jaką obserwuje terapeuta na podstawie palpacyjnego badania poszczególnych mięśni, zawiera informację o wzorcach funkcji Ego klienta, a tym samym wskazuje na strukturę charakteru i konkretny etap rozwojowy, w którym mogło dojść do zaburzeń. Łącząc te dwie warstwy informacji otrzymamy nowe, wartościowe, kognitywne rozumienie procesów istotnych z punktu widzenia terapii. Natomiast pracując na poziomie konkretnych mięśni – czy to przez dotyk, czy za pomocą ruchu – jesteśmy w stanie odsłonić materiał psychologiczny ukryty w danym mięśniu, odpowiadający danym strukturom charakteru i funkcjom Ego.

Jedenaście funkcji Ego opisanych w tym modelu to:

ŁĄCZENIE

Przyjmowanie; tworzenie więzi; otwieranie serca  na innych; przyjmowanie pomocy; poczucie bycia wspieranym; budowanie serdecznych relacji.

USTANAWIANIE PRIORYTETÓW

Postawa egzystencjalna; nastawienie do życia; wola działania; usposobienie; samodzielność; postawa wobec wartości i norm; orientacja (zachowywanie zdrowego rozsądku lub tracenie głowy).

CENTROWANIE

Zaspokajanie własnych potrzeb (od wewnątrz); bycie sobą w różnych rolach; poczucie własnej wartości.

GRANICE

Przestrzeń osobista (granice energetyczne); asertywność (tworzenie przestrzeni dla siebie w kontaktach społecznych).

UGRUNTOWANIE I SPRAWDZANIE RZECZYWISTOŚCI

Umiejętność stawania we własnej obronie; poczucie zakorzenienia i oparcia; relacja z rzeczywistością; relacja z duchowością.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Magazynowanie, utrzymywanie i rozładowywanie energii; zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; samokontrola; dostrzeganie własnej sensoryki i władanie nią.

RÓWNOWAGA SPOŁECZNA

Równowaga pomiędzy własnymi potrzebami, uczuciami, pragnieniami a oczekiwaniami innych; równowaga pomiędzy „braniem się w garść” a odpuszczaniem; równowaga między utrzymywaniem maski a otwartością w interakcjach; równowaga pomiędzy byciem sobą, a byciem członkiem grupy; równowaga pomiędzy radzeniem sobie ze stresem a rozwiązywaniem stresujących sytuacji.

ZDOLNOŚCI POZNAWCZE

Orientacja; rozumienie (pojęcie czegoś w stopniu wystarczającym); rozumienie rzeczywistości; zdolność do rozumowania kognitywnego w różnych sytuacjach; planowanie, kontemplacja i rozważanie

AUTOEKSPRESJA I ASERTYWNOŚĆ

Magazynowanie, utrzymywanie i rozładowywanie energii; zarządzanie emocjami; zarządzanie stresem; samokontrola; postrzeganie i władanie własną sensoryką. Asertywność, wzmacnianie siebie samego w przyjmowanych rolach; poczucie impulsu, by iść naprzód oraz poczucie ukierunkowania.

WZORCE RELACJI INTERPERSONALNYCH

Wzorce bliskości i dystansu; inicjowanie kontaktu; chwytanie i trzymanie; przyciąganie do siebie i trzymanie blisko; przyjmowanie do centrum i dawanie z centrum; odpychanie (mówienie „nie”) i utrzymywanie dystansu; uwalnianie; odpuszczanie.

PŁEĆ I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z PŁCIĄ

Świadomość i wyrażanie własnej płci; doświadczanie właściwej sobie roli płciowej; zdolność do kontenerowania i/lub wyrażania własnej zmysłowości i seksualności.

Czytaj dalej > Mapa ciała

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?