UA-60307189-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O PTSD

 

Trauma szokowa i zespół stresu pourazowego (PTSD)

Model Bodynamic zajmujący się traumą szokową oraz zespołem stresu pourazowego (PTSD) zakłada bezpośrednią, fizyczną pracę z ciałem. Celem terapii traumy Bodynamic jest nie tylko praca z przyczyną i trwającymi skutkami samej traumy, ale również wsparcie klienta w rozwijaniu nowych poznawczych, pychospołecznych i fizycznych zasobów, które dadzą mu więcej możliwości nowych zachowań. Klient będzie w stanie pozostać skupiony na tu i teraz oraz w kontakcie z innymi, przy jednoczesnym kontenerowaniu silnych reakcji związanych z traumatycznym doświadczeniem.

Ponieważ pojęcia wzajemnej więzi i godności osobistej są podstawą pracy z traumą, podejście Bodynamic łączy w sobie nurty teorii przywiązania, terapii traumy i pracy rozwojowej. Wiele lat doświadczeń i praktyki w terapii traumy indywidualnej oraz traumy powstałej w wyniku masowych sytuacji kryzysowych (w tym w obrębie kilku stref wojennych), a ponadto dzielenie się doświadczeniami i nieustanne udoskonalanie metodologii przez zespół Bodynamic pozwoliło na opracowanie wielostronnego podejścia do terapii traumy szokowej oraz zespołu stresu pourazowego według Bodynamic.

Terapia ta zakłada kilka celów i aspektów terapeutycznych:

  • Redukowanie i wygaszenie objawów PTSD, takich jak: wzmożona czujność, nawracające natrętne wspomnienia (ang. flashback), bezsenność i obsesyjne myśli o wydarzeniach powiązanych z traumą.
  • Rozpoznawanie, rozumienie i wyeliminowanie dysocjacji.
  • Uwalnianie zamrożonych w ciele impulsów do ruchu.
  • Rozpoznawanie życiowych decyzji powiązanych z traumą oraz zmiana tych decyzji.
  • Ujmowanie ciała w bezpośredni, fizyczny sposób w pracy z PTSD, stosowanie metod, takich jak: dotyk, rozumienie wzorców odruchów, wspieranie klienta w rozpoznawaniu i uwalnianiu nawykowych napięć w ciele poprzez stosowanie oporowania i ruchów przeciwstawnych.
  • Wspieranie klienta w przywracaniu zdrowego układu odruchowego – odruchów walki, ucieczki i orientacji.
  • Wspieranie klienta w zrozumieniu przeżycia szczytowego zawartego w szoku, jakiego doznał, oraz ogromu siły, jakiej musiał użyć, by przetrwać traumatyczne doświadczenie, niezależnie, czy jego reakcją była walka, ucieczka czy zamarcie.
  • Wspieranie klienta w rozumieniu, poczuciu i zintegrowaniu JA – tej części ludzkiej istoty, która zawiera intuicję, automatyczną, intuicyjną i kolektywną wiedzę, i która działa w stanach przeżyć szczytowych.

Przeżycie szczytowe a rzeczywistość transpersonalna

Bodynamic bada zjawisko przeżycia szczytowego, rozumiejąc je jako inicjację do wiedzy i rzeczywistości transpersonalnej, a także jako poczucie bycia połączonym z „tym, co poza mną”. Przeżycie szczytowe można postrzegać jako pozytywne i wzmacniające samo w sobie lub jako część terapii traumy szokowej.

Praca z traumą szokową jako z przeżyciem szczytowym pozwala klientom odnaleźć jakości i zasoby, których użyli, by przetrwać sytuację traumatycznego szoku. W przeżyciach szczytowych pojawia się uczucie błogości, pewien rodzaj radości. Wydaje się, że silnemu uczuciu strachu i przerażenia nie może jednocześnie towarzyszyć błogostan, a jednak tak właśnie może się zdarzyć. Pracując w tym nurcie, uczymy się odzyskać godność i siłę.

Bodynamic pozwala ludziom odzyskać nadzieję i pomaga spojrzeć na podświadome decyzje, które podjęli w stanie szoku, aby móc je przemyśleć i podjąć na nowo, tym razem z pełną świadomością. Jest to bardzo istotne dla przepracowania traumatycznego doświadczenia.

Pracując z przeżyciem szczytowym zajmujemy się unikalnym, pozytywnym przeżyciem o wysokim potencjale energetycznym, które jest dla wielu osób zaskakujące. Warto badać głębiej tego rodzaju doświadczenia, ponieważ zawierają one w sobie wysoki stopień pozytywnej intensywności i radosne, cenne wspomnienia. Pomagając klientom w zrozumieniu czynników, jakie składają się na przeżycie szczytowe, tworzymy nowe możliwości podnoszenia jakości życia klienta.

 

Instynkty, emocje i uczucia

Podejście metody Bodynamic do rozumienia i leczenia traumy szokowej zakłada również badanie przeplatających się wzajemnie wzorców instynktów, emocji i uczuć.

Badania nad mózgiem wykazały, że instykty są reakcjami, które dotyczą działań uruchamiających najstarsze części mózgu – pień mózgu. Aktywują się one w sytuacjach, w których ego nie jest w stanie poradzić sobie z wysokim natężeniem energii, wynikającym z sytuacji traumy szokowej, wydarzeń przerażających, czy zagrażających życiu. Mózg postrzega taką sytuację jako zagrożenie życia niezależnie od tego, czy jest to zgodne z prawdą, czy nie.

Emocje są podstawową reakcją obserwowaną u ssaków służącą regulowaniu i radzeniu sobie z interakcjami ze światem wewnętrznym. Wiążą się one z działaniem układu limbicznego w mózgu, w tym ciała migdałowatego i hipokampu.

Uczucia to połączenie jednej lub więcej emocji z aktywnością kory mózgowej. Wyrażane są one w myślach i słowach.

Studiując relacje pomiędzy tymi trzema poziomami, możemy lepiej pojąć nasze reakcje na wydarzenia, wspomnienia, słowa i sytuacje. Każdy z tych poziomów może być źródłem wewnętrznego przewodnictwa i mocy, ale może nas także obezwładniać i przejmować nad nami kontrolę.

Jednym z celów terapii wg Bodynamic jest uczenie się kontenerowania energii oraz pozwalanie instynktom i emocjom na bycie częścią wewnętrznego przewodnictwa. Ostatecznie klient potrafi zamieniać swoje cechy w zasoby, poszerzając tym samym możliwości autoekspresji i radzenia sobie z każdą sytuacją w codziennym życiu.

Czytaj dalej > Pozostałe założenia

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?