UA-60307189-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA BODYNAMIC

 

Pozostałe założenia terapeutyczne oraz metody systemu Bodynamic

Wszystkie główne narzędzia terapeutyczne systemu Bodynamic – strukury charakteru, funkcje Ego, praca z traumą szokową i PTSD, mapa ciała, itd. – w pełni włączają ciało w proces terapii.

Lista somatyczno-werbalnych narzędzi stosowanych w terapii Bodynamic jest długa i zawiera (między innymi) takie pojęcia, jak:

  • Aktywne odczuwanie (stworzone w oparciu o pracę Carla Rogersa i jego aktywne słuchanie)
  • Świadomość ciała (która zawiera w sobie odczuwanie ciała, doświadczanie ciała, emocje/ekspresję ciała, regresję ciała) oparta na teorii i praktyce wprowadzanej szeroko do duńskiej edukacji od lat 50-tych XX wieku.
  • Odczytywanie mowy ciała i odzwierciedlanie postawy.
  • Psychodynamiczne ćwiczenia i trenowanie granic.
  • Wspieranie klienta w odczuwaniu i rozumieniu odruchowych wzorców ruchu.
  • Uwalnianie zamrożonych w ciele odruchów (impulsów).
  • Użycie oporowania i ruchów przeciwstawnych, które ma na celu między innymi zmianę nawykowych wzorców napięć w ciele.

Wszystkie te somatyczno-werbalne narzędzia są pomocne we wspieraniu klienta przy rozwijaniu jego nowych zasobów do działań psychomotorycznych i kognitywnych.

 

Sposoby pracy z ciałem we wspieraniu procesu psychologicznego

Ciało jest niewyczerpanym źródłem wiarygodnych informacji, które mogą w znacznym stopniu wpłynąć na proces psychologiczny. Metoda Bodynamic wykorzystuje zarówno dotyk, jak i aktywację poszczególnych mięśni czy grup mięśniowych, w celu wspierania procesu psychoterapii. Oparte o dziesięciolecia dogłębnych badań nad psychologiczną funkcją poszczególnych mięśni, podejście to ujawnia w bardzo prosty i bezpośredni sposób tematy, jakimi należy się zająć, aby ukierunkować proces psychoterapii na skuteczne tory.

Kolejna wartość wynika z możliwości monitorowania w trakcie przeprowadzania sesji przez terapeutę (za pomocą obserwacji i dotyku) reakcji danego mięśnia. Dzięki temu może on stwierdzić rzeczywisty progres w procesie psychoterapeutycznym. Przykładowo, przy pracy nad granicami terapeuta może dotykać mięśnia naramiennego po obu stronach ciała, aktywując psychologiczny temat granic. Każdy znaczący progres w faktycznym temacie granic będzie się wiązał z wyczuwalną reakcją mięśnia, a zatem i zmianą w postawie ciała i nastawieniu psychicznym.

Dla wyszkolonego praktyka jakość zmiany reakcji mięśniowej w każdym momencie terapii oferuje precyzyjne dane na temat postępów w procesie psychoterapeutycznym, a danych tych nie można uzyskać żadną inną metodą.

 

Aktywne odczuwanie

Aktywne odczuwanie to fundamentalne założenie i metoda terapeutyczna w Bodynamic. Wiele podejść terapeutycznych opiera swoje rozumienie procesu terapeutycznego na mentalnych reprezentacjach pacjenta i/lub terapeuty, które mogą być, choć nie muszą, adekwatne dla danego etapu w procesie terapii. Analiza Bodynamic stosuje aktywne odczuwanie, umiejętność dostępną w czasie rzeczywistym autentycznego i dokładnego rozumienia faktycznych stanów i wydarzeń somatyczno-mentalnych w każdym momencie terapii. Aktywne odczuwanie oferuje solidną podstawę dla interakcji i budowania ugruntowanego kontenera dla emocji.

Pierwotnie w Bodynamic stosowano metodę zaproponowanego przez Carla Rogersa aktywnego słuchania. Aby jednak udoskonalić ten model o precyzyjną wiedzę pochodzącą z ciała i poszerzyć skuteczność aktywnego słuchania, dodano pytania i instrukcje związane z tzw. węzłem ciała (ang. Bodyknot). Stworzono zatem narzędzie aktywnego odczuwania.

Czytaj dalej > Publikacje

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?