UA-60307189-1
Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Szkolenie podstawowe (Foundation Training)

Foundation Training jest rocznym podstawowym szkoleniem z zakresu Bodynamic. Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają struktury charakteru, postawy, a także podstawowe pojęcia konieczne do zrozumienia sposobu budowania relacji i komunikacji charakterystycznego dla podejścia Bodynamic (wzajemna więź, godność, granice, centrowanie i ugruntowanie)

Klarowny opis kolejnych faz rozwoju dziecka, w tym kluczowe zagadnienia rozwojowe i ich powiązanie z różnymi mechanizmami obronnymi, stanowią wielopoziomowy opis ludzkiej ekspresji. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy wzmacniają swoje umiejętności, udoskonalają obecność i precyzję w pracy zawodowej.

Szkolenie podstawowe jest przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi jako psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, nauczyciele, lekarze, doradcy, fizjoterapeuci, terapeuci medycyny alternatywnej, etc. Jest ono adresowane również do osób, które chciałyby podnieść jakość swoich relacji.

Szkolenie podstawowe jest otwartym kręgiem edukacyjnym, który pomaga zdobywać i doskonalić umiejętności, jednocześnie dając możliwość kontynuowania szkolenia w 3-letnim szkoleniu dyplomowym (Practitioner Training).

 

Szkolenie dyplomowe (Practitioner Training)

3-letnie szkolenie na Dyplomowanego Psychoterapeutę Bodynamic.

Przed podjęciem szkolenia dyplomowego należy ukończyć szkolenie podstawowe.

Materiał wykładany na szkoleniu dyplomowym wykorzystywany jest w różnych formach psychoterapii, pracy z ciałem, pracy socjalnej, doradztwie biznesowym, a także w obszarze zdrowia psychicznego, w których profesjonaliści chcą doskonalić swoją wiedzę z zakresu systemu kodowania mięśniowego.

W Danii szkolenie to poddawane jest ewaluacji firmy Reflektor, która ocenia i analizuje standardy zawodowe w sektorze publicznym i prywatnym, aby zapewnić i tworzyć lepszą jakość sektora służby zdrowia. Spełnia ona także standardy wymagane przez EABP (European Assosiation of Body Psychotherapy).

W trakcie 3-letniego szkolenia dyplomowego Bodynamic uczestnicy w teorii i praktyce poznają, w jaki sposób człowiek korzysta z umiejętności Ego z pomocą ciała, a także które mięśnie w naszym ciele pozwalają mu:

 • utrzymywać postawę ciała
 • stać
 • być w relacji
 • rozwijać zdolności poznawcze
 • rozwijać osobowość
 • generować energię i zarządzać nią
 • dbać o swoją przestrzeń
 • odczuwać płeć i rozwijać się płciowo
 • mieć poczucie własnej wartości, wiary w siebie i pewności siebie, i działać na ich podstawie
 • utrzymywać równowagę w relacjach z innymi
 • rozwijać umiejętność budowania więzi

Wszystkie te umiejętności nie zostały opanowane przez pracę umysłową nad ciałem lecz poprzez ciało rozwinęły się w umyśle. Opanowujemy je zanim je zrozumiemy.

W trakcie rozwoju spotykamy świat zewnętrzny za pomocą zmysłów i emocji, a także poprzez naśladowanie dorosłych wokół nas, poprzez ruch. W Bodynamic zwane jest to Ego cielesnym. W miarę jak doskonalimy swoje zdolności poznawcze, nasze mięśnie rosną, przy jednoczesnym otrzymywaniu neurologicznej informacji zwrotnej (neurofeedback) z naszych doświadczeń. A zatem w zależności od tego, co przeżywamy w życiu, tworzymy głęboki system kodowania wewnątrz tkanek mięśniowych, co prowadzi do kodowania zamkniętego lub otwartego.

Podczas szkolenia dyplomowego uczestnicy uczą się anatomii funkcjonalnej w połączeniu z funkcjami Ego. Studiują dane o różnych psychologicznych i anatomicznych funkcjach ponad 150 mięśni. Wszystkie one wspierają konkretne funkcje fizjologiczne i są bezpośrednio połączone z naszymi zdolnościami psychicznymi. Przykładowo, mięśnie proste pleców odpowiadają za utrzymanie postawy wyprostowanej, natomiast od strony psychologicznej pozwalają utrzymywać pozycję w świecie. Zarówno na poziomie anatomii, jak i psychiki, mięśnie te spełniają tę samą funkcję.

Poprzez sposoby w jakie jesteśmy traktowani w życiu, uczymy się bronić swojej godności i wzajemnej więzi stosując strategie walki lub ucieczki w nadziei na zachowanie jak największego możliwego kontaktu i na „utratę siebie” w jak najmniejszym stopniu. W większości przypadków niektórych funkcji Ego nigdy nie nauczymy się w rodzinie. Dzięki temu w naszym ciele powstaje wyjątkowa mozaika hiper-, hipo- i neutralnie reaktywnych mięśni.

Podczas szkolenia uczy się, w jaki sposób odszukać mięśnie i zbadać różne ich reakcje u danej osoby. A zatem po ukończeniu szkolenia uczestnik jest w stanie stworzyć małą mapę ciała. W ten sposób terapeuta może przeprowadzić znacznie bardziej precyzyjną sesję terapeutyczną i wesprzeć poszczególne obszary funkcji ego, które klient potrzebuje rozwinąć, wzmocnić lub uelastycznić.

Poza tym szkolenie obejmuje także teorię i praktykę związaną z dynamiką grupy, techniki rozwiązywania konfliktów, umiejętności aktywnego słuchania i mechanizmy dialogu kreatywnego.

Szczegółowy program szkoleń znajduje się tutaj

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?